εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 1ο/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 )

  • ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                         στο   ?9Ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ)?

Ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης για προληπτική αναστολή λειτουργίας των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας (για διάστημα τριών εβδομάδων από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου) στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης από τον κορονοϊό, σας ενημερώνουμε ότι, για όλο το ανωτέρω διάστημα τα μαθήματα για τους μαθητές του Σχολείου μας θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω υποχρεωτικής τηλεκπαίδευσης.                                                                                          Τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα διδάσκονται καθημερινά σύμφωνα με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου και η ύλη σε κάθε μάθημα θα προχωράει κανονικά μέσω της τηλεκπαίδευσης. Με βάση τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική ( Θα υπάρχει Απουσιολόγιο ) για όλους τους μαθητές.

Το Σχολείο έχει προετοιμαστεί για την πραγματοποίηση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης .

Οι μαθητές μας έχουν ήδη εκπαιδευτεί στο Σχολείο από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής για τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας webex .

 Η ηλεκτρονική αίθουσα του Δ/ΝΤΗ ( https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioanisnturos ) θα είναι ανοικτή κάθε μέρα από 8.00 πμ για επικοινωνία σε τυχών πρόβλημα που θα προκύψει.

θΑ καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε και με τη δική σας στήριξη ( ΓΟΝΕΩΝ και Μαθητών μας) να ανταποκριθούμε με τη μεγαλύτερη δυνατή  επιτυχία σε αυτή την έκτακτη περίσταση.

Ο Δ/ντης

ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Φυσικός

This entry was posted in Ανακοινώσεις, Αρχείο, Εξ αποστάσεως Διδασκαλίες. Bookmark the permalink.