Σχολές 1ου Πεδίου
Μηχανογραφικό – 1ο Επιστημονικό Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές ΕπιστήμεςΑρχική Σελίδα: www.pe03.gr

Υπολογισμός Μορίων 2018

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2018
Ο επόμενος πίνακας περιλαμβάνει τις σχολές και τα τμήματα που εντάχθηκαν στο
1
ο
Επιστημονικό Πεδίο σύμφωνα με την Φ.253/142542/Α5, ΦΕΚ 2995/τ. Β’/31-8-17.
Για κάθε σχολή ή τμήμα υπάρχει η βάση του 2017 (90% Γενική Σειρά) και ένας υπερσύνδεσμος προς την αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα για άμεση ενημέρωση.

1ο Επιστημονικό
Πεδίο

2ο Επιστημονικό
Πεδίο

3ο Επιστημονικό
Πεδίο

4ο Επιστημονικό
Πεδίο
Σχολές και
τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου  –  Ανθρωπιστικές, Νομικές και
Κοινωνικές Επιστήμες
Κωδ. Σχολή ? Τμήμα Πόλη Ίδρυμα Βάση 2017
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα ΕΚΠΑ 19.483  
129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 19.995  
342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. 11.652  
176 Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Θεσσαλονίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 15.401  
131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα ΕΚΠΑ 12.289  
133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 6.596  
135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα ΕΚΠΑ 9.818  
137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 11.791  
186 Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Κομοτηνή ΔΠΘ 12.374  
124 Δημόσιας Διοίκησης Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ 14.502  
147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 16.831  
368 Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Αγρίνιο ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 11.489  
355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιάς ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 18.255  
179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ 17.878  
154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνα ΕΚΠΑ 14.195  
174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Θεσσαλονίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 16.566  
106 Ελληνικής Φιλολογίας Κομοτηνή ΔΠΘ 13.532  
148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα ΕΚΠΑ 17.391  
153 Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ 16.902  
401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνα ΕΚΠΑ 17.793  
403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 17.166  
404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κομοτηνή ΔΠΘ 15.096  
402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σέρρες ΑΠΘ 15.505  
405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τρίκαλα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15.882  
134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 13.116  
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία
Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 11.815  
160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Αλεξ/πολη ΔΠΘ. 10.289  
162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ρόδος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 10.060  
146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνα ΕΚΠΑ 13.509  
362 Θεατρικών Σπουδών Ναύπλιο ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 11.838  
169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 12.124  
168 Θεάτρου Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 14.448  
101 Θεολογίας Αθήνα ΕΚΠΑ 11.472  
103 Θεολογίας Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 11.462  
780 Θεολογίας – Μουσουλμανικών Σπουδών Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 11.290  
384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης Αθήνα Α.Σ.Κ.Τ. 13.508  
183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα ΕΚΠΑ 5.681  
110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνα ΕΚΠΑ 16.167  
112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 15.974  
114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14.038  
116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ρέθυμνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 13.500  
108 Ιστορίας και Εθνολογίας Κομοτηνή ΔΠΘ 12.855  
173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνα ΕΚΠΑ 14.072  
145 Ιστορίας Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. 12.648  
104 Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Καλαμάτα ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 13.190  
177 Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14.332  
182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα ΕΚΠΑ 9.241  
139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 4.006  
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 14.660  
187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Κόρινθος ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 13.451  
167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 12.121  
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ 15.073  
343 Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
– Κοινωνικής Διοίκησης
Κομοτηνή ΔΠΘ 13.476  
373 Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
– Πολιτικής Επιστήμης
Κομοτηνή ΔΠΘ 13.769  
105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνα ΕΚΠΑ 11.506  
159 Κοινωνικής Πολιτικής Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ 14.693  
126 Κοινωνιολογίας Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ 15.683  
348 Κοινωνιολογίας Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 12.376  
149 Κοινωνιολογίας Ρέθυμνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 13.280  
181 Μεσογειακών Σπουδών Ρόδος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 11.865  
409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Θεσσαλονίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 15.126  
408 Μουσικών Σπουδών Αθήνα ΕΚΠΑ 11.881  
406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 12.575  
407 Μουσικών Σπουδών Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. 10.524  
117 Νομικής Αθήνα ΕΚΠΑ 18.199  
119 Νομικής Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 17.953  
121 Νομικής Κομοτηνή ΔΠΘ 17.515  
385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. 15.771  
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνα ΕΚΠΑ 14.915  
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξ/πολη ΔΠΘ 11.613  
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13.089  
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 14.148  
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.468  
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 13.356  
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρέθυμνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 12.060  
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 10.992  
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινα ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 11.444  
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Βόλος ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14.557  
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.833  
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Φλώρινα ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 10.351  
166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11.414  
158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Ρέθυμνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10.659  
107 Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 10.964  
123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθήνα ΕΚΠΑ 16.497  
125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ 15.862  
351 Πολιτικής Επιστήμης Ρέθυμνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 13.144  
411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Κόρινθος ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 14.397  
357 Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 16.343  
354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 11.397  
192 Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
– Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αθήνα ΕΚΠΑ 14.728  
367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. 12.297  
188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνα ΕΚΠΑ 13.543  
109 Φιλολογίας Αθήνα ΕΚΠΑ 16.448  
111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 16.386  
113 Φιλολογίας Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14.838  
189 Φιλολογίας Καλαμάτα ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 13.569  
175 Φιλολογίας Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 15.272  
115 Φιλολογίας Ρέθυμνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 14.060  
118 Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνα ΕΚΠΑ 15.863  
122 Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14.368  
120 Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 15.422  
102 Φιλοσοφίας Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 13.152  
138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Ρέθυμνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 12.856  
171 Ψυχολογίας Αθήνα ΕΚΠΑ 17.826  
170 Ψυχολογίας Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ 17.487  
172 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 17.549  
151 Ψυχολογίας Ρέθυμνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 17.274  
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
866 Στρατολογικό – Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 18.785  
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 19.063  
ΑΝΩΤΑΤΕΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής
Βελλάς Ιωαννίνων
Βελλάς Ιωαν. ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.320  
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής
Ηρακλείου Κρήτης
Ηράκλειο ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.685  
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας Αθήνα ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 10.255  
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδώς
Βελλάς Ιωαννίνων
Βελλάς Ιωαν. ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.384  
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
Ηρακλείου Κρήτης
Ηράκλειο ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 8.674  
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.203  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αθήνα ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 18.113  
870 Αστυφυλάκων Αθήνα ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 16.301  
ΣΧΟΛΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Αθήνα Σ.Π.Α. 18.040  
876 Σχολή Πυροσβεστών Αθήνα Σ.Π.Α. 16.838  
ΤΕΙ
599 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Αθήνα ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 12.698  
601 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Θεσσαλονίκη ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12.092  
661 Κοινωνικής Εργασίας Αθήνα ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 15.307  
643 Κοινωνικής Εργασίας Ηράκλειο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 13.340  
641 Κοινωνικής Εργασίας Πάτρα ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 14.354  
696 Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Άρτα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10.872  
690 Προσχολικής Αγωγής Αθήνα ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11.861  
694 Προσχολικής Αγωγής Θεσσαλονίκη ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10.867  
692 Προσχολικής Αγωγής Ιωάννινα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10.140  
748 Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ
– Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Ζάκυνθος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 5.575  
518 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Αθήνα ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 13.148  
741 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ Αργοστόλι ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 11.034  
730 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ Καστοριά ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 11.208  
ΑΝΩΤΕΡΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης Αγ. Νικόλαος Α.Σ.Τ.Ε. 13.605  
613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου Ρόδος Α.Σ.Τ.Ε. 13.388