ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πέμπτη 15/02/2018

Την Πέμπτη 15/02/2018 επισκέφθηκε το σχολείο μας αντιπροσωπεία  νέων, οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα απεξάρτησης, που υποστηρίζει το ΚΕΘΕΑ  .

Στο φορέα αυτό το σχολείο μας ?με την ευκαιρία εκδήλωσης με θέμα τις εξαρτήσεις- προσέφερε,  για ενίσχυση των σκοπών του, χρηματικό ποσό,  που είχε εξασφαλίσει από τα έσοδα εκδήλωσης του προηγούμενο σχολικού έτους. Η επίσκεψη έγινε με στόχο την ανταπόδοση αλλά  και τη γνωριμία με το φορέα.

παρουσία του Διευθυντή και των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων παραδόθηκε στους εκπροσώπους της μαθητικής κοινότητας ένα  συμβολικό δώρο και ακολούθησε μια συζήτηση για τη δράση του ΚΕΘΕΑ.

Η συνάντηση  αυτή επιβεβαίωσε την άποψη πως το σχολείο, ως πυλώνας προόδου και πολιτισμού, οφείλει να  είναι ανοιχτό στην κοινωνία, μακριά από φοβικές αντιδράσεις, αλλά παράλληλα με  βαθύ αίσθημα  ευθύνης, τόσο για τους μαθητές του όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.