Δ/ΝΤΕΣ 9ου ΓΕ. Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- Καρδαμίτσια

  • ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΩΗ –  ΠΕ02
  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΔΡΟΣ – ΠΕ03
  • ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΕ04.01  (Απο 1/8/17 εως  25/11/2020)
  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΔΡΟΣ – ΠΕ03 (Απο 27/11/20 εως  ……..)