Υπολογίζουμε την ακτίνα της γης

Η δράση με τίτλο:
«Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης»
μας έδωσε την ευκαιρία να υπολογίσουμε την ακτίνα της Γης επαναλαμβάνοντας το διάσημο πείραμα του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου Ερατοσθένη.
Ελπίζοντας ότι η δραστηριότητα της υλοποίησης του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη:
? οδηγεί στη διαπιστωμένη γνώση και αποδοχή της αξίας των Θετικών Επιστημών για την κατανόηση του σύμπαντος κόσμου.
? προσελκύει αβίαστα το ενδιαφέρον και μαγνητίζει τη σκέψη αρκετών, ώστε να προωθεί και να καλλιεργεί τη θετική στάση τους απέναντι στις Θετικές Επιστήμες

Εργαστήκαμε σε τρεις ομάδες, συνεργαστήκαμε, πήραμε μετρήσειςΚάναμε τους υπολογισμούς μας


και η ακτίνα της γης υπολογίστηκε: 6349.8 Km

 

This entry was posted in Δραστηριότητες, Δραστηριοτητες, Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.