Δράση για τη Σχολική Βία και τον εκφοβισμό

Η Ομάδα Δράσεων Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού του σχολείου μας στα πλαίσια των σχετικών δράσεων για τη Σχολική Βία οργάνωσε στις 19-2-2015  την πρώτη συνάντηση με τους μαθητές και των τριών τμημάτων  της Α΄τάξης, η οποία είχε ως θέμα τη σωστή συμπεριφορά μας στο σχολείο αλλά και στη ζωή.

Περιεχόμενο της συνάντησης

Η συνάντηση  είχε  τρία μέρη

Α΄μέρος: Προετοιμασία ? εισαγωγή

Μικρή εισαγωγή με ολιγόλεπτη προβολή διαφανειών και εισήγηση για το ρόλο του σχολείου στην κοινωνικοποίηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και σωστών πολιτών. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση  των μαθητών για τον ουσιαστικό ρόλο του σχολείου και ο προβληματισμός τους στο θέμα της ατομικής ευθύνης του καθενός μας στα θέματα συμπεριφοράς. Ακολούθησε σύντομη συζήτηση με τους μαθητές όπου καταγράφτηκαν οι βασικές παράμετροι της ιδανικής συμπεριφοράς στα πλαίσια της σχολικής ζωής και έγινε ο εντοπισμός σημείων όπου υπάρχει έλλειμμα ή πρόβλημα.

 Β? μέρος: προβολές ολιγόλεπτων ταινιών σχετικά με

  • τη μοναξιά/αποξένωση,
  • τη φιλία και τη βίαιη συμπεριφορά,
  • την ολοκλήρωση της προσωπικότητας/τον προσωπικό αγώνα,
  • την ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  • τη διαφορετικότητα / άτομα με ειδικές ανάγκες

βίντεο 1  : Animated cartoon about friendship -)

βίντεο 2 : Small Pleasures (Μικρές Χαρές) 2008

βίντεο 3 : Το κομμάτι που λείπει συναντά το μεγάλο Ο

βίντεο 4 :  What’s on your mind

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία ανάμεσα στις ταινίες να  συζητούν για τα παραπάνω θέματα, να εκφράζουν τις απόψεις τους, να κρίνουν συμπεριφορές, να εκδηλώνουν τον προβληματισμό τους και να διατυπώνουν τις θέσεις τους αναφορικά με αποδεκτές ή μη συμπεριφορές, να εντοπίζουν τα συναισθήματα και τα κίνητρα των ηρώων των ταινιών και να κρίνουν τον τρόπο λύσης των προβλημάτων που υιοθετούν και τις επιλογές τους.

 Γ΄μέρος: Κώδικας καλής συμπεριφοράς

Στο τέλος οι ιδέες, απόψεις και τα συμπεράσματα συγκεντρώθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και καταγράφτηκαν ώστε  να αποτελέσουν τη βάση του «Κώδικα καλής συμπεριφοράς» του σχολείου μας που ευελπιστούμε ότι θα αφορά όχι μόνον τη σχολική ζωή αλλά και την προσωπική ζωή των μαθητών

Η Α΄τάξη του σχολείου θα παρουσιάσει τον «Κώδικα» στις υπόλοιπες τάξεις την Πέμπτη 19-3-2015

επιμέλεια κειμένων και παρουσίαση Τσίρκα Αγνή

φωτογραφίες Μάντζιου Μαρία

Οι υπεύθυνες της ομάδας Δράσεων Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού του σχολείου μας

Τσίρκα Αγνή a_tsirka@yahoo.gr

Μάντζιου Μαρία mmantziou@sch.gr

This entry was posted in Δράσεις του σχολείου μας, Δραστηριότητες, Πρόληψη Σχολικής Βίας and tagged , . Bookmark the permalink.